REKLAMACJE

Home / REKLAMACJE

REKLAMACJE

REKLAMACJE I ZWROTY

  1. MyZdrowi.pl jako Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do Klienta sprzedawanych Towarów wolnych od wad.
  2. MyZdrowi.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego , za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na magda@myzdrowi.pl lub na adres: MyXXo Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań
  4. MyZdrowi.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

czekamy na dostawę PIERWSZEJ BAZY WARZYWNEJ Zamknij